Drzeworyt według wzoru Franciszka Tagazzo, opublikowany w 1877 roku w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 88 s. 129.