Fotografia opublikowana w 1934 roku w  „Przeglądzie Teletechnicznym”,  nr 10, s. 314.