Fotografia opublikowana w 1939 roku w „Przeglądzie Elektrotechnicznym”,  nr 12, s. 651.