Rycina z publikacji "Wizerunki polskie" wydanej w Warszawie w latach 1851-1862.