Fotografia z "Kwartalnika Historycznego” 1937, opublikowana po stronie 26.