Fotografia Karola Beyera wykonana około 1860 roku.