Fotografia Józefa Sebalda wykonana około 1900 roku.