Obraz z 1815 roku. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.