Alfons Parczewski, fotografia portretowa (ok. 1922 r.)