Fotografia Janusza Zachwajewskiego ze zbiorów Fototeki FINA.