Alfred Józef Potocki, fotografia portretowa w: Rudolf Krziwanek "Album rodziny Potockich, Mniszchów, de Vaux"