Miniatura Jana Napomucena Głowackiego namalowana z 1843 roku.