Fotografia opublikowana w "Księdze pamiątkowej półwiekowej działalności Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczędności w Krakowie 1882-1932",  wydanej w Krakowie w 1932 r.