Fotografia z Biblioteki Narodowej Izraela - Kolekcja Schwadrona. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons, CC BY 3.0.