Fotografia Romualda Pieńkowskiego z lat 1973-1975  ze zbiorów Fototeki FINA.