Fotografia Jerzego Troszczyńskiego z 1968 roku ze zbiorów Fototetki FINA.