Fotografia Jerzgo Troszczyńskiego z 1960 roku ze zbiorów Fototeki FINA.