Pierwsza żona konsula Leona Malhomme na spacerze.

Fotografia opublikowana w 1931 roku w "Kronice działalności dyplomatycznej Leona Malhomme z lat 1919-1938", t. 6, s. 167, udostępniona przez Śląską Bibliotekę Cyfrową.