Książka wydana w 1906 roku w Warszawie przez Jana Fiszera.