Fotografia sytuacyjna z lat 1941-1944.

Autor fotografii: Czesław Datka.