Fotografia sytuacyjna z lat 1941-1944. .

Autor fotografii: Czesław Datka.