Staloryt z 1831 roku, według wzoru Bonawentury Klembowskiego i Wincentego Smokowskiego.  Dwa wizerunki odbita z jednej płyty.  Rycina z książki "La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque...",  t. 3, wydanej w Paryżu w latach 1839-1842, tabl. m.s. 464-465.