Strona tytułowa dzieła w języku łacińskim wydanego w Bazylei w 1554 roku.