Fotokopia ryciny z książki ks. Stanisława Nowińskiego przedstawiajaca bł. Andrzeja Bobolę. Fotografia z lat 1910-1939.