Fotografia z książki J. Kubisza "Pamiętnik starego nauczyciela",  wydanej w Cieszynie w 1928 r. (s. 309)