Fotografia Romana Sumika z 1969 roku ze zbiorów Fototeki FINA.