Fotografia Józefa Letkiera ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.