Fotografia opublikowana w książce J. Kubisza "Pamiętnik starego nauczyciela", wydanej w Cieszynie w 1928 r. (s. 219)