Pocztówka z podobizną dr. Andrzeja Mielęckiego wydana w 1921 roku.