Portret anonimowego autora z XIX wieku. 

Rycina zamieszczona w książce  Augusta Sokołowskiego "Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane T.1., wydanej w Warszawie w 1904 roku.