Pocztówka z serii "Współcześni Pisarze Polscy", wydanej w 1933 roku w Warszawie przez Wydanictwo Komitetu Głównego Tygodnia Książki Polskiej.