Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze zbiorów  Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego