Fotografia Jerzego troszczyńskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego