Drzeworyt z 1861 roku opublikowany w "Illustration".