Ilustracja z XIX wieku opublikowana w pracy Augusta Sokolowskiego "Dzieje porozbiorowe narodu polskiego ilustrowane, t.4", wydanej w Warszawie w roku 1905.