Książka wydana w 1847 roku w Wilnie nakładem Rubena Rafał[owicza].