Początek książki wydanej w 1862 roku w Poznaniu przez J.K. Żupańskiego.