Drzeworyt według wzoru Ignacego Gierdziejewskiego z prospektu wydawniczego "Kłosów" z 1865 roku.