Miedzioryt holenderski  opublikowany w książce M. Chwałkowskiego "Regni Poloniae Jus Publicum", Regiomonti 1684, s. 64, tabl.: Reginarum Poloniae a Rege Jagellone Effigies.