Miniatura z około 1563 roku ze zbiorów Muzeum Czartoryskich w Krakowie.