Fotografia opublikowana w książce E. Haeckera "Historja socjalizmu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim", t. 1, 1846-1882, Kraków 1933, s. 139.