Rycina z książki Wiktora Gomulickiego "Kłosy z polskiej niwy", wydanej w 1913 roku w Warszawie przez Tow. Akc. S. Orgelbranda S-ów. 

Źródło:  Instytut badań Literackich PAN-PBI. 

Źródło kopii cyfrowej: Biblioteka Narodowa.