Fotografia Jerzego Troszczyńskiego ze biorów Filmoteki narodowej - Instytutu Audiowizualnego.