Drzeworyt Bronisława Puca, wykonany według fotogramu  Konrada Brandla około 1885 roku