Fotografia sprzed 1863 roku opublikowana w pracy J. Gieysztora "Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857–1865". – T. 1. – Wilno, 1913. Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.