Portret opublikowany w 1875 roku w piśmie „Kłosy”, nr 504, s. 113.