Portret opublikowany w 1902 roku w „Tygodniku Ilustrowanym”,  nr 1, s. 9.