Fotografia opublikowana w: Oświata pozaszkolna samorządu m. st. Warszawy, red. J. Baranowska, Warszawa 1930, s. 45.