Fotografia upublikowana w 1907 roku w tygodniku "Świat", R. 2, nr 29, s. 10.