Drzeworyt opublikowany w 1879 w "Tygodniku Ilustrowanym", nr 173 s. 241.